Artikelindex

 Openingstijden show 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tentoonstellingsreglement 2022.

 

E.K.

O.K.

 

N.B.v.V.

= eigen kweek vogels

= open klasse vogels. {aangekochte vogels of vogels

     zonder vaste voetring}     

= Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Gevraagd worden:

Hfd.gr.   1.

Zangkanaries minimaal 10 – anders geen kampioen.

Hfd.gr.   2.

Kleurkanaries ongepigmenteerd, minimaal 10 vogels.

anders bij Hfd. gr. 3 indelen.

Hfd. gr.  3.

Kleurkanaries gepigmenteerd, minimaal 10 vogels.

anders bij Hfd. gr. 2 indelen.

Hfd. gr.  4.

Postuurkanaries, minimaal 10 vogels, anders bij Hfd. gr. 3 indelen.

Hfd. gr.  5.

Australische prachtvinken, papagaaiamadine soorten, lon-chura soorten + bastaarden, minimaal 10 vogels. Anders bij Hfd gr 6 indelen

Hfd. gr.  6.

Afrikaanse prachtvinken, kwartels, duiven en europese cul-tuurvogels, vruchten en insekteneters + bastaarden, mini-maal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 5 indelen.

Hfd. gr.  7.

Standaard Grasparkieten, minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 8 indelen

Hfd. gr.  8.

Kleine Grasparkieten, minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 7 indelen

Hfd. gr.  9.

Forpus, Catharina’s, Agaporniden, minimaal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 10 indelen.

Hfd. gr.10.

Grote parkieten en Papegaaien minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 9 indelen.

Jeugd.      

Altijd een jeugd kampioen, ongeacht de punten.

Open klasse        

Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van 91 is behaald.

Stellen.

Stellen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 5 stellen. Zijn er geen 5 stellen dan worden de vogels als enkelingen gezien.

Stammen.

Stammen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 3 stammen. Zijn er geen 3 stammen dan worden de vogels als enkelingen gezien.

 

Kampioen-Oorkonde: Voor de hoogste vogel van elke groep        

                             met minimaal 90 punten. Voor stellen 180 punten.

                             Voor stammen 360 punten.                   

Jeugdkampioen: Voor elke groep een kampioen, ongeacht het   aantal behaalde punten.

 

Wisselbeker: Voor de hoogste kampioen eigen kweek. Bij gelijk

                            aantal punten wordt geloot.

 

Bondskruis: Kampioen Tropische Vogels.

                            bij geen kampioen, naar volgende groep.       

                                 

Bondsmedailles: Bij niet voldoende bondsmedailles voor elke

                            groep, worden na loting de groepen ingedeeld door

                            het bestuur. Voor op 1 na hoogste vogel van elke

                            groep. Bij gelijke punten wordt geloot.

                            Niet voor open klasse.

 

Aanmoedigings beker: Voor een lid die voor de eerste keer vo-

                            gels inzend en nog niet langer lid is dan 3 jaar.

                                  [toetredingsdatum N.B.v.V.]

                            voor de hoogst gewaardeerde vogel E.K.

                              

Clubkampioen: Dit kampioenschap wordt bepaald door de 5

                            hoogst gewaardeerde vogels E.K. per inzender.   

                            [probeer dus 5 vogels in te sturen.]    

                           

Aangewezen vogel: Dit is het kooinummer welke men opgeeft

                            bij het inbrengen van de vogels. In deze kooi zit de

                            vogel, die volgens de inzender het hoogste aantal

                            punten krijgt, E.K. De vogel die het hoogste

                            scoort, wordt beloond met een beker, 1 voor de

                            jeugd en 1 voor de senioren. Bij gelijk aantal

                            punten wordt geloot.

 

Vervangende vogel: Men mag een vogel vervangen in dezelfde

                            groep, mits dezelfde soort.

 

 

Prijstoekenning: Als de kampioen 91 punten heeft, moet de 1e

                            Prijs 90 punten halen en de 2e prijs 89 punten.

 

 

Prijzen:           Per inzender zijn maximaal één 1e + één 2e prijs

                            aan oorkondes te winnen, dit geldt zowel voor

                            E.K. als  O.K.

                       

Open klasse: Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van  

                            91 is behaald.

                            Geen aanspraak op de wisselbeker.

                            Geen aanspraak op de aanmoedigingsbeker.

                            Geen aanspraak op de bondsmedailles.

                            Kampioen oorkonde

                            1e +2e  prijzen oorkonde bij inzending EK+OK  

                           oorkonde.   

                         

Verkoopklasse:   Vogels voor de verkoop moeten volgens  het   

                            vraagprogramma ingebracht worden. Voorbeeld;    

                            Zebravinken mogen alleen ingebracht worden met

                            ringen van de laatste twee broedjaren. De te koop

                            aangeboden vogels moeten in een tt kooi als enke-  

                            ling of per stel ingebracht worden. Ook duidelijk

                            aangeven wat u te koop aanbiedt. Voorbeeld; de

                            kleurslag  of soort van de vogel en aangeven als het      

                            gaat om een man of pop. Tevens de verkoopwaarde

                            van de vogels duidelijk aangeven. de vogels  moe-

                            ten worden ingezonden via het inschrijfformulier; 

                            verkoopklasse. 

 

Inschrijving: Alle leden mogen vogels inschrijven voor de ver-  

                             koopklasse. Het inschrijven van vogels voor de

                             verkoop kan tijdens de t.t. Inschrijfformulieren

                             en stickers zijn in de t.t. ruimte aanwezig. Er mo-

                             gen per inzender maximaal 10 vogels  worden in-

                             gezonden, maximaal 5 kooien per inzender en

                             maximaal 2 vogels per kooi.

 

Provisie:          5 %  van elke vogel die verkocht wordt. Indien een

                             vogel verkocht is, mag deze worden vervangen  

                             door een andere vogel binnen de regels van het 

                             vraagprogramma. Wordt deze vogel ook verkocht,

                             dan geldt ook voor deze vogel dat 5% van de

                             verkoopwaarde toekomt aan v.v. de “Gieteling”.

                             Het verkoopbedrag vermindert met 5% provisie,

                             zal zo spoedig mogelijk aan u worden uitbetaald

                             via het door u opgegeven bank of giro nummer.

 

Waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.

Het bestuur van v.v. de "Gieteling".