Artikelindex

 Openingstijden show 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tentoonstellingsreglement 2022.

 

E.K.

O.K.

 

N.B.v.V.

= eigen kweek vogels

= open klasse vogels. {aangekochte vogels of vogels

     zonder vaste voetring}     

= Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Gevraagd worden:

Hfd.gr.   1.

Zangkanaries minimaal 10 – anders geen kampioen.

Hfd.gr.   2.

Kleurkanaries ongepigmenteerd, minimaal 10 vogels.

anders bij Hfd. gr. 3 indelen.

Hfd. gr.  3.

Kleurkanaries gepigmenteerd, minimaal 10 vogels.

anders bij Hfd. gr. 2 indelen.

Hfd. gr.  4.

Postuurkanaries, minimaal 10 vogels, anders bij Hfd. gr. 3 indelen.

Hfd. gr.  5.

Australische prachtvinken, papagaaiamadine soorten, lon-chura soorten + bastaarden, minimaal 10 vogels. Anders bij Hfd gr 6 indelen

Hfd. gr.  6.

Afrikaanse prachtvinken, kwartels, duiven en europese cul-tuurvogels, vruchten en insekteneters + bastaarden, mini-maal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 5 indelen.

Hfd. gr.  7.

Standaard Grasparkieten, minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 8 indelen

Hfd. gr.  8.

Kleine Grasparkieten, minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 7 indelen

Hfd. gr.  9.

Forpus, Catharina’s, Agaporniden, minimaal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 10 indelen.

Hfd. gr.10.

Grote parkieten en Papegaaien minimaal 10 vogels anders bij Hfd gr 9 indelen.

Jeugd.      

Altijd een jeugd kampioen, ongeacht de punten.

Open klasse        

Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van 91 is behaald.

Stellen.

Stellen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 5 stellen. Zijn er geen 5 stellen dan worden de vogels als enkelingen gezien.

Stammen.

Stammen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 3 stammen. Zijn er geen 3 stammen dan worden de vogels als enkelingen gezien.

 

Kampioen-Oorkonde: Voor de hoogste vogel van elke groep        

                             met minimaal 90 punten. Voor stellen 180 punten.

                             Voor stammen 360 punten.                   

Jeugdkampioen: Voor elke groep een kampioen, ongeacht het   aantal behaalde punten.

 

Wisselbeker: Voor de hoogste kampioen eigen kweek. Bij gelijk

                            aantal punten wordt geloot.

 

Bondskruis: Kampioen Tropische Vogels.

                            bij geen kampioen, naar volgende groep.       

                                 

Bondsmedailles: Bij niet voldoende bondsmedailles voor elke

                            groep, worden na loting de groepen ingedeeld door

                            het bestuur. Voor op 1 na hoogste vogel van elke

                            groep. Bij gelijke punten wordt geloot.

                            Niet voor open klasse.

 

Aanmoedigings beker: Voor een lid die voor de eerste keer vo-

                            gels inzend en nog niet langer lid is dan 3 jaar.

                                  [toetredingsdatum N.B.v.V.]

                            voor de hoogst gewaardeerde vogel E.K.

                              

Clubkampioen: Dit kampioenschap wordt bepaald door de 5

                            hoogst gewaardeerde vogels E.K. per inzender.   

                            [probeer dus 5 vogels in te sturen.]    

                           

Aangewezen vogel: Dit is het kooinummer welke men opgeeft

                            bij het inbrengen van de vogels. In deze kooi zit de

                            vogel, die volgens de inzender het hoogste aantal

                            punten krijgt, E.K. De vogel die het hoogste

                            scoort, wordt beloond met een beker, 1 voor de

                            jeugd en 1 voor de senioren. Bij gelijk aantal

                            punten wordt geloot.

 

Vervangende vogel: Men mag een vogel vervangen in dezelfde

                            groep, mits dezelfde soort.

 

 

Prijstoekenning: Als de kampioen 91 punten heeft, moet de 1e

                            Prijs 90 punten halen en de 2e prijs 89 punten.

 

 

Prijzen:           Per inzender zijn maximaal één 1e + één 2e prijs

                            aan oorkondes te winnen, dit geldt zowel voor

                            E.K. als  O.K.

                       

Open klasse: Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van  

                            91 is behaald.

                            Geen aanspraak op de wisselbeker.

                            Geen aanspraak op de aanmoedigingsbeker.

                            Geen aanspraak op de bondsmedailles.

                            Kampioen oorkonde

                            1e +2e  prijzen oorkonde bij inzending EK+OK  

                           oorkonde.   

                         

Verkoopklasse:   Vogels voor de verkoop moeten volgens  het   

                            vraagprogramma ingebracht worden. Voorbeeld;    

                            Zebravinken mogen alleen ingebracht worden met

                            ringen van de laatste twee broedjaren. De te koop

                            aangeboden vogels moeten in een tt kooi als enke-  

                            ling of per stel ingebracht worden. Ook duidelijk

                            aangeven wat u te koop aanbiedt. Voorbeeld; de

                            kleurslag  of soort van de vogel en aangeven als het      

                            gaat om een man of pop. Tevens de verkoopwaarde

                            van de vogels duidelijk aangeven. de vogels  moe-

                            ten worden ingezonden via het inschrijfformulier; 

                            verkoopklasse. 

 

Inschrijving: Alle leden mogen vogels inschrijven voor de ver-  

                             koopklasse. Het inschrijven van vogels voor de

                             verkoop kan tijdens de t.t. Inschrijfformulieren

                             en stickers zijn in de t.t. ruimte aanwezig. Er mo-

                             gen per inzender maximaal 10 vogels  worden in-

                             gezonden, maximaal 5 kooien per inzender en

                             maximaal 2 vogels per kooi.

 

Provisie:          5 %  van elke vogel die verkocht wordt. Indien een

                             vogel verkocht is, mag deze worden vervangen  

                             door een andere vogel binnen de regels van het 

                             vraagprogramma. Wordt deze vogel ook verkocht,

                             dan geldt ook voor deze vogel dat 5% van de

                             verkoopwaarde toekomt aan v.v. de “Gieteling”.

                             Het verkoopbedrag vermindert met 5% provisie,

                             zal zo spoedig mogelijk aan u worden uitbetaald

                             via het door u opgegeven bank of giro nummer.

 

Waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.

Het bestuur van v.v. de "Gieteling".

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 De uitslag van de verlotingen show 2022.

Prijswinnaars:

Grote Vleesschotel:   Fernand v. Ankum - Balkbrug.

          Vleeschotel:   Ronald Pouls - Dedemsvaart.

 

Prijswinnaars worden door ons op de hoogte gesteld.

vv. de Gieteling dankt u voor uw investering.

 

 

 

 


Show 2022.

(Zie ook de rubriek: Foto-Album - Show 2022.)

 

 

24 November 2022, de opening.

 

De Kampioenen zijn bekend: Foto H .v.d. Hoek.

 

 Van links naar Rechts:

C. Spee - J. Boertjes - M. v. Berkum - T. Kleiman - W. v.d. Enk - W. Timmer - J. Wibiér - S. Stoeten - M. v. Lenthe - J. Jut.

Martine van Lenthe is van JKD Jaap Koopman Diervoeders Schoonebeek, zij heeft de Kampioenen uitgereikt.

 

Media:

De Toren Hardenberg e.o. 

 Vechtdal tv

 

 


 Show 2019.

7 November 2019, de opening.

De Kampioenen zijn bekend:

(Zie ook de rubriek: Fotoalbum Show 2019.) 

Foto: H.v.d. Hoek.

Van links naar rechts:

J. Wibiër - T. Kleiman - J. Jut - J. Boertjes - W.v.d. Enk - J.v.d. Heyden - C.J. Ehlers.

 

Onderlinge vogeltentoonstelling vogelvereniging “De Gieteling”.

Donderdagavond 7 november 2019 heeft het bestuur van de vogelvereniging “De Gieteling”, onder het genot van een kop koffie en een plak cake, één ieder hartelijk welkom geheten tijdens de opening van de tentoonstelling. Een uitgebreid woord van dank werd uitgesproken aan alle sponsoren, adverteerders en één ieder die heeft meegewerkt bij het tot stand komen van de tentoonstelling van dit jaar.

Vogelvereniging “De Gieteling” Dedemsvaart-Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 8 november, tussen 13.00 uur en 22.00 uur, en op zaterdag 9 november, tussen 10.00 uur en 17.00 uur, in het clubgebouw van de postduivenvereniging aan de Latyrusstraat 16 in Dedemsvaart.

In het najaar laten de leden van “De Gieteling” zien wat er het afgelopen kweekseizoen zoal is gekweekt. Na een mooie keurdag onder leiding van keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn de kampioenen bekend geworden die door het bestuur op donderdagavond gehuldigd zijn.

De prijswinnaars zijn:

1.      Kampioen kleurkanaries ongepigmenteerd C.J. Ehlers / kooi 9 / 91 punten.

2.      Kampioen Kleurkanaries gepigmenteerd W. v.d.Enk / kooi 41 / 92 punten.

3.      Kampioen Australische prachtvinken J. Jut / kooi 68 / 91 punten.

4.      Kampioen Afrikaanse prachtvinken T. Kleiman / kooi 207 / 92 punten.

5.      Kampioen Grote Parkieten J. v.d.Heyden / kooi 176 / 92 punten.

6.      Kampioen Grasparkieten J. Boertjes / kooi 140 / 93 punten.

7.      Kampioen open klasse J. Wibier / kooi 205 / 93 punten.

Het bondskruis welke elk jaar in een andere hoofdgroep valt, is dit jaar naar de kleurkanaries gepigmenteerd gegaan en werd uitgereikt aan W. v.d.Enk.

Zo werden ook door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uitgedeeld aan de heren C.J. Ehlers, J. Jut, S. Stoeten en P. Haarman.

Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels wordt aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar P. Haarman.

Clubkampioen werd J. Boertjes na doortelling van de punten van de 5 beste vogels per inzender, met een totaal van 459 punten wat hem een zak vogelzaad op leverde, gesponsord door een plaatselijke sponsor.

De wisselbeker, De Gieteling bokaal, werd uitgereikt aan J. Boertjes die hem een jaar in zijn bezit mag houden

De aanmoedigingsbeker, een beker voor de inzender die dit jaar voor het eerst met de tentoonstelling mee doet en van de nieuwe inzenders de hoogste punten heeft, werd door J.W. Tuinman gewonnen.

Voor vragen of als u lid wilt worden van onze vereniging kijk gerust ééns op onze website www.vvdegieteling.nl

 

Met vriendelijke groet,  het bestuur v.v.“De Gieteling”.

 

Klik op de blauwe linkjes.

Catalogus:   

 

Dedemsvaartse Krant.

 

De Toren Hardenberg.  

 

Dedemsvaart in Beeld startpagina.       

 

Dedemsvaart in Beeld fotoverslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Show 2018.

8 November 2018, de opening.  

 De Kampioenen zijn bekend: 

(Zie ook de rubriek: Fotoalbum Show 2018.)

Kampioenen show 2018

Van links naar rechts: J. Jut - J. Boertjes - J. v.d. Heyden - J. Wibiër - W. v.d. Enk - C. J. Ehlers - Voorzitter W. Wibiër - Dhr. en Mevr. van der Graaf.

Succesvolle vogelshow vogelvereniging “De Gieteling”.

 

Donderdagavond 8 November heeft voorzitter Willem Wibiër onder het genot van een kop koffie en een plak cake één ieder hartelijk welkom geheten tijdens de opening van de tentoonstelling. Een uitgebreid woord van dank werd uitgesproken aan alle sponsoren en adverteerders en ook de leden die hun handen uit de mouwen hebben gestoken werden niet vergeten.

Vogelvereniging “De Gieteling” Dedemsvaart / Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 9 en zaterdag 10 November in het club gebouw van de postduiven- vereniging aan de Latyrusstraat 16 in Dedemsvaart.

 

In het najaar laten de leden van “De Gieteling” zien wat er het afgelopen kweekseizoen zoal uit het ei is gekropen. Na een mooie keurdag onder leiding van keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn de kampioenen bekend geworden die door de voorzitter op donderdagavond gehuldigd zijn.

De kampioensprijswinnaars werden bekend gemaakt door de voorzitter.

Daar na werden de kampioensbekers uitgedeeld door Jan Van Der Graaf van, Van Der Graaf de molen.

 

Kampioenen:

 

De kampioen vogel bij de kleur kanaries ongepigmenteerd was van de heer C,J. Ehlers met kooinummer 14 met 92 punten.

Zo werd de heer W v.d. Enk kampioen bij de gepigmenteerde kanaries met kooinummer 18 met 93 punten.

De kampioen bij de Australische en Afrikaanse prachtvinken ging naar de heer J. Jut met kooinummer 81 en een totaal aantal punten van 94.

De heer J. Boertjes werd bij de grasparkieten kampioen met maar liefst 94 punten met kooi nummer 140.

In de hoofdgroep van de grote parkieten werd de heer J. Wibiër kampioen met kooinummer 189 en 93 punten.

Evenzo werd J. Wibiër kampioen in de open klasse met kooinummer 192 en 94 punten.

 

Bondsmedailles en bondskruis:

Het bondskruis welke elk jaar in een andere hoofdgroep valt, is dit jaar naar de kleurkanarie,s ongepigmenteerd gegaan en werd uitgereikt aan de heer C.J. Ehlers met kooi nummer 14.

Zo werden ook door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uitgedeeld aan de heren C.J. Ehlers, J. Jut, J. Boertjes en J v.d. Heyden.

 

Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels wordt aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar J v.d. Heyden met kooi nummer 130 met 93 punten.

Clubkampioen werd J. Boertjes na de doortelling van de punten van de 5 beste vogels per inzender, met een totaal van 466 punten wat hem een zak vogelzaad op leverde, gesponsord door een plaatselijke sponsor.

 

Wisselbeker:

De wisselbeker, De Gieteling bokaal werd uitgereikt aan de heer J. Jut die hem een jaar in zijn bezit mag houden

 

Voor vragen of als u lid wilt worden van onze vereniging kijk gerust ééns op onze website www.vvdegieteling.nl

 

 

Voor de mensen die een bezoekje willen brengen aan onze vogelshow, zijn de openingstijden als volgt: 

Vrijdag 9 November van 13.00 – 22.00 uur. En Zaterdag 10 November van 10.00 – 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet, 

 

v.v.“De Gieteling”.

 

 

 

 -------- Klik op onderstaande linkjes....

 

Catalogus Show November 2018.

 

Dedemsvaart in Vogelvlucht: Foto en Filmmateriaal.

 

Dedemsvaartse krant:

 

De Toren Hardenberg:  

 

Dedemsvaart in Beeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Show 2017.

9 November 2017: De Kampioenen en andere prijswinnaars zijn bekend.

Foto: H.v.d.Hoek.

 Meest Links: Dhr. Mathijs Boertjes van jumbo Joosten Dedemsvaart die de prijzen uitgereikt heeft.

Verder van links naar Rechts, achterste 3 personen: J. Boertjes, W. Wibiër, R. Pouls.

De voorste 4 personen van links: C. Ehlers, J. v.d. Heyden, mevr. G. Kluin, W. v.d. Enk.

*Mevr. Kluin is echter per abuis op de kampioensfoto gekomen.

ze is geen kampioen geworden maar winnares van de aangewezen vogel wat op zich natuurlijk ook een prestatie is.)

 

Foto: W. Wibiër. 

 T. Kleiman. (Hij was te laat voor de groepsfoto.)

 

Succesvolle vogelshow vogelvereniging “De Gieteling”.

 

Donderdagavond 10 November heeft voorzitter Willem Wibiër onder het genot van een kop koffie en een plak cake één ieder hartelijk welkom geheten tijdens de opening van de tentoonstelling. Een uitgebreid woord van dank werd uitgesproken aan alle sponsoren en adverteerders en ook de leden die hun handen uit de mouwen hebben gestoken werden niet vergeten.

 

Vogelvereniging “De Gieteling” Dedemsvaart / Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 10 en zaterdag 11 November in het club gebouw van de postduiven- vereniging aan de Latyrusstraat 16 in Dedemsvaart.

 

In het najaar laten de leden van “De Gieteling” zien wat er het afgelopen kweekseizoen zoal uit het ei is gekropen. Na een mooie keurdag onder leiding van keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn de kampioenen bekend geworden die door de voorzitter op donderdagavond gehuldigd zijn.

 

De kampioen,s prijswinnaars werden bekend gemaakt door de voorzitter.

 

Zo werden de kampioens bekers uit gedeeld aan de kampioenen door Dhr. Mathijs Boertjes van jumbo Joosten Dedemsvaart.

 

Kampioenen.

 

De kampioen,s vogel bij de kleur kanaries ongepigmenteerd was van de heer C. Ehlers met kooinummer 20 met 91 punten.

 

Zo werd de heer W. v.d. Enk kampioen bij de gepigmenteerde kanaries met kooi nummer 61 met 92 punten.

 

De kampioen bij de Australische en Afrikaanse prachtvinken ging naar de heer T. Kleiman met kooinummer 197 en een totaal aan punten van 92.

 

De heer J. Boertjes bij de grasparkieten kampioen met maar liefst 94 punten met kooi nummer 108.

 

In de hoofdgroep van de grote parkieten werd de heer J. v.d. Heyden kampioen met kooi nummer 163 en 93 punten.

 

Bondsmedailles en bondskruis.

 

Het bondskruis die elk jaar in een andere hoofdgroep valt is dit jaar naar de grote parkieten gegaan en werd uitgereikt aan de heer J. v.d. Heyden met kooi nummer 163.

 

Zo werden ook door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uit gedeeld aan de heren C. Ehlers, W. v.d. Enk, J. Jut en S. Stoeten.

 

Ook werden er aanmoedigingsbekers uitgereikt voor diegene die voor het eerst vogels in zond met een eigen kweeknummer deze ging naar T. Kleiman.

 

Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels word aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar G. Kluin met kooi nummer 184.

 

Clubkampioen werd de heer J. Boertjes na de doortelling van de punten van de 5 beste vogels per inzender, met een totaal van 463 punten wat hem een zak vogelzaad op leverde gesponsord door een plaatselijke sponsor.

 

Wisselbeker:


De wisselbeker, de wijlen J.A. Pothof bokaal werd uitgereikt aan de heer J. Boertjes die hem na 3 jaar achtereen te hebben gewonnen in zijn bezit mag houden.

 

Voor vragen of als u lid wilt worden van onze vereniging kijk gerust ééns op onze website www.vvdegieteling.nl

 

Voor de mensen die een bezoekje willen brengen aan onze vogelshow, zijn de openingstijden als volgt: 

 

Vrijdag 10 november van 13.00 – 22.00 uur. En Zaterdag 11 november van 10.00 – 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet, 

 

vv“De Gieteling”.

 

 Tekst: Voorzitter W.Wibiër.

 

Catalogus.  

 ---------

In de Pers: (klik op de linkjes.)

Film en foto materiaal.

Dedemsvaart in Vogelvlucht.

 

Vechtdal dichtbij.

 

De Toren.

 

Dedemsvaartse Krant.

 

Dedemsvaart in Beeld foto's.

 

 

 


10 November 2016: De Kampioenen en andere prijswinnaars zijn bekend.

Foto: H.v.d.Hoek.

Op de groepsfoto van links naar rechts op de achterste rij:  J. Boertjes - A. Smit - W. Wibiër - C.J. Ehlers - J. v.d. Heyden.

De 3 personen op de voorste rij:  W. Bouwhuis - Jeugdlid J. Smit - W. v.d. Enk.


Succesvolle vogelshow vogelvereniging “De Gieteling”.


Donderdagavond 10 November heeft voorzitter Willem Wibiër onder het genot van een kop koffie en een plak cake één ieder hartelijk welkom geheten tijdens de opening van de tentoonstelling. Een uitgebreid woord van dank werd uitgesproken aan alle sponsoren en adverteerders en ook de leden die hun handen uit de mouwen hebben gestoken werden niet vergeten.


Vogelvereniging  “De Gieteling” Dedemsvaart - Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 11 en zaterdag 12 November in het clubgebouw van de postduivenvereniging aan de Latyrusstraat 16 in Dedemsvaart.


Tijdens de opening zijn er nog 3 leden gefeliciteerd met hun jubileum Dhr. J. Boertjes en Dhr. P. Haarman, beiden zijn 40 jaar lid van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers en ook Dhr. W. v.d. Enk die 25 jaar lid van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers is. Ze werden alle 3 verblijd met een mooi speldje beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 


De kampioens prijswinnaars werden  bekend gemaakt door de voorzitter.


In het najaar laten de leden van “De Gieteling” zien wat er het afgelopen kweekseizoen zoal uit het ei is gekropen. Na een mooie keurdag onder leiding van keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn de kampioenen bekend geworden die door de voorzitter op donderdagavond gehuldigd zijn.


Kampioenen:

De kampioen vogel bij de kleur kanaries ongepigmenteerd was van de heer C. J. Ehlers met een Lipochroom Rood intensief en 91 punten.

Zo werd de heer  W. v.d. Enk kampioen bij de gepigmenteerde kanaries met een Melanine Agaatopaal wit en 92 punten.

De kampioen bij de Australische en Afrikaanse prachtvinken ging naar de heer A. Smit met een witstuit diamantduif en 92 punten.

De heer J. Boertjes werd bij de grasparkieten kampioen met lutino grasparkiet en 93 punten.

In de hoofdgroep van de grote parkieten werd de heer J. v.d. Heyden kampioen met een groene wildkleur Catharinaparkiet en 93 punten.

De jeugd kampioen ging naar J. Smit met een Zilverbekje wildkleur en een mooi aantal punten van 91.


Bondsmedailles en bondskruis:

Het bondskruis die elk jaar in een andere hoofdgroep valt is dit jaar naar de grasparkieten gegaan en werd uitgereikt aan Dhr. J. Boertjes.

 

Zo werden ook 4 door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uitgedeeld aan C. J. Ehlers, W. v.d. Enk, J. Smit en W.J. Wibiër.

 

Ook werden er aanmoedigingsbekers uitgereikt voor diegene die voor het eerst vogels ingezonden had met een eigen kweeknummer deze ging naar W. Bouwhuis met een Agapornis fisheri groen van 86 punten en bij de jeugd naar J. Smit met een zilverbekje van 91 punten waarbij aangetekend dat aanmoediging qua puntenaantal voor deze vogel eigenlijk niet nodig is.


Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels word aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar J. v.d. Heyden.


Clubkampioen werd de heer W. v.d. Enk na de door telling van de punten van de 5 beste vogels per inzender met een totaal van 456 punten wat hem een zak vogelzaad op leverde, gesponsord door een plaatselijke sponsor.


Wisselbeker:

De wisselbeker, de wijlen J.A. Pothof bokaal werd uitgereikt aan de heer J. Boertjes die hem een jaar in zijn bezit mag houden.


Voor vragen of als u lid wilt worden van onze vereniging,  kijk gerust ééns op onze website: www.vvdegieteling.nl


Voor de mensen die een bezoekje willen brengen aan onze vogelshow, zijn de openingstijden als volgt: 


Vrijdag 11 november van 13.00 – 22.00 uur. En Zaterdag 12 november van 10.00 – 17.00 uur.


Met vriendelijke groet, 

vv“De Gieteling”.


Tekst: Voorzitter W.Wibiër en TT secretaris H.v.d.Hoek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto's van de show zijn te bekijken in het fotoalbum.

Om de foto's te bekijken kunt u ook hier op deze link klikken.

 

Klik op  Catalogus  om de behaalde punten te bekijken.

 -----

Op onderstaande websites vond ik de volgende reportages, klik op de linkjes:

 

Dedemsvaart in Vogelvlucht  (film en fotomateriaal.)

 

Dedemsvaartse Courant

 

de Toren Hardenberg

 

Dedemsvaart in beeld foto's.

Dedemsvaart in beeld film:

"> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 November 2015: De kampioenen en andere prijswinnaars zijn bekend.

Foto: H.v.d.Hoek.

 

Op de foto van links naar rechts:

J.v.d.Kamp (W.Wibiër, voorzitter) H.Gielen, A.Smit, mevr. W.Timmer, W.v.d.Enk, C. Ehlers, J.Wibiër, J.Boertjes, jeugdlid Colin v.d.Kamp.

 

 

Succesvolle vogelshow vogelvereniging “De Gieteling”.

 

Donderdagavond 5 November heeft voorzitter Willem Wibiër onder het genot van een kop koffie en een plak cake één ieder hartelijk welkom geheten tijdens de opening van de tentoonstelling. Een uitgebreid woord van dank werd uitgesproken aan alle sponsoren en adverteerders en ook de leden die hun handen uit de mouwen hebben gestoken werden niet vergeten.

Vogelvereniging “De Gieteling” Dedemsvaart / Balkbrug houd haar tentoonstelling op vrijdag 6 en zaterdag 7 November in het club gebouw van de postduiven- vereniging aan de Latyrusstraat 16 in Dedemsvaart.

Tijdens de opening zijn de kampioens-prijswinnaars bekend gemaakt door de voorzitter.

In het najaar laten de leden van “De Gieteling” zien wat er het afgelopen kweekseizoen zoal uit het ei is gekropen. Na een mooie keurdag onder leiding van keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn de kampioenen bekend geworden die door de voorzitter op donderdagavond gehuldigd zijn.

 

Kampioenen.

 

De kampioens vogel bij de kleur kanaries ongepigmenteerd was van de heer C. Ehlers met een Rood Schimmel en 92 punten.

Zo werd de heer W v.d. Enk kampioen bij de gepigmenteerde kanaries met een Agaat Opaal wit en 92 punten ook werd de heer W v.d. Enk kampioen bij de stellen met Agaat Opaal wit met een punten totaal van 185.

De kampioen bij de Australische en Afrikaanse prachtvinken ging naar de heer A. Smit met een Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur man met en een totaal aan punten van 91.

De heer J. Boertjes werd bij de grasparkieten kampioen met een Hemelsblauwe en maar liefst 94 punten wat erg hoog is maar zeker verdiend.

In de hoofdgroep van de grote parkieten werd de heer J. Wibiër kampioen met een Lori van de blauwe bergen  met 91 punten.

De jeugd kampioen ging naar C. v.d. Kamp met een Spangle Hemelsblauw en een mooi aantal punten van 90.

En de open klasse kampioen (een ongeringde of aan gekochte vogel), was voor H. Gielen met een Blauwfazantje en 92 punten.

 

Bondsmedailles en bondskruis.

 

Het bondskruis die elk jaar in een andere hoofdgroep valt is dit jaar naar de Australische prachtvinken gegaan en werd uitgereikt aan de heer A. Smit.

Zo werden ook 4 door de bond beschikbaar gestelde bondsmedailles uit gedeeld aan Dhr. C. Ehlers, Mevr. W. Timmer, Dhr. J. Boertjes en W. Wibiër.

Ook werden er aanmoedigingsbekers uitgereikt voor diegene die voor het eerst vogels in zond met een eigen kweeknummer deze ging naar mevrouw W. Timmer en bij de jeugd naar C. v.d. Kamp.

Verder was er nog een beker voor de aangewezen vogel die door de eigenaar bij het inbrengen van de vogels word aangewezen waarvan hij/zij denkt de meeste punten te krijgen van de keurmeester, deze ging naar J. v.d.Kamp.

Clubkampioen werd de heer J. Boertjes na de doortelling van de punten van de 5 beste vogels per inzender, met een totaal van 463 wat hem een zak vogelzaad op leverde, gesponsord door een plaatselijke sponsor.

 

Wisselbeker.

 

De wisselbeker, de wijlen J.A. Pothof bokaal werd uitgereikt aan de heer J. Boertjes die hem een jaar in zijn bezit mag houden.

 

Voor vragen of als u lid wilt worden van onze vereniging kijk gerust ééns op onze website www.vvdegieteling.nl

 

Voor de mensen die een bezoekje willen brengen aan onze vogelshow, zijn de openingstijden als volgt: 

Vrijdag 6 november van 13.00 – 22.00 uur. En Zaterdag 7 november van 10.00 – 17.00 uur.

 

M.vr.groet, 

 

vv“De Gieteling”.

 

 Tekst: W.Wibiër en H.v.d.Hoek.

 

Via de rubriek Foto-album - 2015 zijn onze eigen foto's te bekijken, u kunt ook op onderstaand linkje klikken:

http://vvdegieteling.nl/foto-album

 

Via onderstaande link kunt u onze catalogus inzien:   Er is een complete catalogus te vinden en een catalogus met alleen de behaalde punten.

https://app.box.com/s/0t4xxgfg72xp25t11hksu47w0g0q57qd

De catalogus met alleen de behaalde punten is up to-date, dus daar zijn een paar ingeslopen foutjes uitgehaald.

 

 ---

De pers show 2015-11-05 - klik op onderstaande linkjes om foto en filmmateriaal te bekijken.  

 

Dedemsvaart in Beeld:

Foto’s:

https://plus.google.com/photos/100467958139536913901/albums/6213763094736375553

 

Dedemsvaart in Vogelvlucht:

Foto en Filmmateriaal:

http://www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl/news/headline/1791/succesvolle-vogelshow-vogelvereniging-de-gieteling.html

 

Dedemsvaartse krant: 

Vooraankondiging:

http://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/410763/vogelshow-bij-postduivenvereniging-steeds-sneller.html

http://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/411920/de-gieteling-beleeft-succesvolle-vogelshow.html

Hardenberg.nu: (Gelijk aan de dedemsvaartse krant.)

http://www.hardenberg.nu/nieuws/regio/411920/de-gieteling-beleeft-succesvolle-vogelshow.html

de Toren:  

http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Succesvolle_vogelshow_vogelvereniging_De_Gieteling_99989/8/1#forward

 

Omroep Noos - Kabelkrant:  Van een lid gehoord dat Omroep Noos - Kabelkrant wel degelijk aandacht heeft besteed aan vv "De Gieteling". 

(Ik woon zelf buiten het gebied, vandaar dat ik het zelf niet heb geconstateerd.)

 

 De Stentor Vechtdal:  Vanavond op de ledenavond gehoord dat De Stentor wel degelijk aandacht heeft besteed aan onze show in de krant. Op internet kan ik het niet terug vinden.


 

 

 

Dedemsvaart 6 november 2014 opening vogelshow.

Vogelshow vv “De Gieteling” gooit hoge ogen bij de keurmeesters.
In één van de keurmeester verslagen valt te lezen dat de keurmeester een vogel gekeurd heeft met een kleurslag die hij nog nooit op de keurtafel gehad heeft. (Kooi 69). Een vogel die isabel en topaas kenmerken heeft. Van deze vogel gaat een keurrapport naar onze keurmeestersvereniging, aldus de betreffende keurmeester.

Vooraf aan de opening van de show zijn er eerst nog de bekendmakingen en felicitaties aan de prijswinnaars.

Voorzitter W. Wibiër heet allen van harte welkom op deze openingsavond terwijl één ieder van een kop koffie of thee geniet met daarbij een heerlijk plakje cake. Eigenhandig gebakken door mevr. M. Wibiër. De Voorzitter spreekt een woord van dank uit aan alle sponsoren en adverteerders die het ons mogelijk maken om een dergelijke show te organiseren. Ook alle helpende handen worden niet vergeten en de mensen waartoe deze handen behoren worden dan ook hartelijk bedankt voor de hulp die zij hebben verleend voor, tijdens en na de show.

Tijd voor de trofeeën en versierselen die de inzenders behaald hebben.

Kampioen bij de ongepigmenteerde kanaries was C.J. Ehlers met een roodschimmel kanarie van 93 punten.


Kampioen bij de gepigmenteerde kanaries was W.J.v.d. Enk met een agaat opaal witte kanarie van eveneens 93 punten. Tevens behaalde Wim het fel begeerde bondskruis, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.


Kampioen bij de tropische vogels werd J.T.M. Gielen met een Blauwgrijsroodstaartje van ook alweer 93 punten. Tevens sleepte Hans met deze vogel ook de wisselbeker en de aangewezen vogel binnen. Men geeft bij het inbrengen van de vogels zijn of haar beste vogel op en als dit klopt met wat de keurmeester er van vindt dan kan deze prijs in de wacht gesleept worden.


Kampioen bij de grasparkieten werd J. Boertjes met een Grijze grasparkiet van (het lijkt niet op te kunnen), ook 93 punten.


Kampioen bij de grote parkieten werd W. Wibiër met een groene wildkleur catharina parkiet van 92 punten.


Dan was er nog de Open Klasse kampioen, (dit kan een aangekochte niet eigengekweekte of overjarige vogel zijn.) Deze eer ging naar A. Lier met een prachtrosella wildkleur van 92 punten.


De aanmoedigingsbeker ging naar T. Wibiër met een geel instensieve kanarie van 91 punten. Deze prijs is voor een inzender die voor het eerst mee doet en eventueel na loting toegekend wordt.


Er waren ook nog enkele bondsmedailles beschikbaar gesteld door de NBvV, deze gingen naar de heren:  C.J. Elhers met een roodintensieve kanarie – A. Smit met een roodsnavelspitsstaartamadine – J. Boertjes met een recessief bont grijze grasparkiet – J. Wibiër met een grijsrugdwergpapegaai.

De zogenaamde clubkampioen werd binnengesleept door J. Boertjes met een totaal score van 461 punten.  Voor deze prijs tellen de 5 hoogst gewaardeerde vogels per inzender mee.
Voor deze prijs werd een zak vogelzaad van 20 kg. Beschikbaar gesteld door van der Graaf “De Molen” te Dedemsvaart.

Uiteraard zijn er ook nog diverse 2e en 3e prijzen behaald door de inzenders maar die kunt u lezen in onze catalogus bij een bezoek aan onze show.
De openingstijden zijn vrijdag 7 nov. van 13.00 – 22.00 uur en zaterdag 8 nov. van 10.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis, wilt u een catalogus dan kost deze € 3,00.

Een bezoekje aan onze website behoort sinds kort ook tot de mogelijkheden: www.vvdegieteling.nl

Graag tot ziens op onze show.

tt. secr.

 

 

*Voor onze catalogus scrolt u even iets naar beneden - onder de video.

 

 

 

Foto's door leden gemaakt staan in het foto-album op onze websiteKlik hier om direct naar de foto pagina te gaan.

 

De Pers: Tekst, foto en filmmateriaal, (Klik op onderstaande linkjes.)

Via de dedemsvaart in vogelvlucht link moet u zowel film als fotomateriaal kunnen zien. Is dit niet het geval, probeer dan eens een andere browser zoals bijvoorbeeld firefox of google chrome.

Dedemsvaart in vogelvlucht. 

De Toren. 

Hardenbergnu.nl.

Dedemsvaart in beeld foto's.  

Dedemsvaart in beeld film. Deze link wil momenteel niet wat ik wil. Dus probeer ik het met een losse link.

">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze behaalde punten-catalogus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Voorzitter Hans Gielen in gesprek met een verslaggever van Dedemsvaart in Beeld:

 

">

 

 

 

Verslag voor de krant, show 2013:

Dedemsvaart 7 november 2013.

De “Gieteling” houdt onderlinge vogelshow.  

 

Diverse leden van vogelvereniging De “Gieteling” Dedemsvaart-Balkbrug, hebben hun best weer gedaan om de gekweekte jonge vogels van afgelopen jaar weer aan het publiek te laten zien.

Voorafgaand aan de show zijn er eerst wat zaken die afgewikkeld moeten worden.

De Voorzitter Hans Gielen heet allen van harte welkom en bedankt in zijn welkomstwoord de adverteerders en sponsoren want zonder deze mensen is er geen show mogelijk. Ook de diverse helpers worden bedankt voor hun inzet want er moet toch nog wel aardig wat werk verzet worden zo al met al voordat de show klaar is voor het grote publiek.

Voordat de prijswinnaars bekend gemaakt worden is er eerst nog aandacht voor 2 jubilarissen.

De voorzitter feliciteert Jan Ringenier die al 25 jaar in het bestuur zit en het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Denk maar eens aan de mooie showkooitjes die er elk jaar weer staan tijdens de show. En Jan Jut die alweer 40 jaar lid is van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide heren werden in het zonnetje gezet door Ton Koenen, secretaris en afgevaardigde van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide jubilarissen kregen een mooie bondsspeld opgespeld. Voor Jubilaris Jan Ringenier was dit de hoogste onderscheiding die de bond beschikbaar heeft. Namelijk “lid van waardering”, behorend bij zijn lange bestuursperiode.  Beide jubilarissen kregen als afsluiter ook nog een mooie bos bloemen.

Dan worden de prijswinnaars van de show bekend gemaakt:

Hoofdgroep 7 Kleurkanaries ongepigmenteerd. Dhr. C.J.Ehlers werd kampioen met een ongepigmenteerde kanarie in, Lipochroom Rood intensief van 91 punten en tevens kon dhr. Ehlers het toch wel begeerde Bondskruis in ontvangst nemen. (Dit is een door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers beschikbaar gestelde prijs die in de vereniging jaarlijks rouleert in de deelnemende hoofdgroepen.)

Hoofdgroep 8 Kleurkanaries gepigmenteerd. Dhr. W.v.d.Enk werd kampioen met een stel gepigmenteerde kanaries, Melanine Agaatopaal wit van 185 punten. (Een stel zijn 2 vogels die uiterlijk identiek moeten zijn.) Tevens werd dhr. W.v.d.Enk kampioen met een gepigmenteerde kanarie, Melanine Agaatopaal wit van 92 punten.

Hoofdgroep 10 Australische prachtvinken, papagaaiamadines, lochura’s en bastaarden samengevoegd met Hoofdgr. 11 Afrikaanse prachtvinke, kwartels, duiven, europese cultuurvogels, vruchten+insecteneters en bastaarden. Er waren in één hfd. groep te weinig inzendingen en volgens de regels worden deze groepen dan samengevoegd. Dhr. J.T.M. Gielen werd kampioen met een Blauwgroene papegaaiamadine wildkleur man van 92 punten.

Hoofdgr. 12 Grasparkieten, deze groep omvat de zogenaamde kleine grasparkieten en de standaard grasparkiet. Dhr. J.Boertjes werd kampioen met een spangle kobalt blauwe standaard grasparkiet van 92 punten. Tevens kon dhr. J.Boertjes de jaarlijks te winnen wisselbeker in ontvangst nemen. En of dat nog niet genoeg was won dhr. J.Boertjes ook de aangewezen vogel prijs met deze vogel. (De aangewezen vogel moet vooraf bij het inbrengen van de vogels door de eigenaar aangegeven worden en hier kunnen alleen eigengekweekte vogels aan meedoen.)

Hoofdgroep 13 Grote Parkieten en Agaporniden. Dhr. W.J.Wibiër werd kampioen met een groene wildkleur catharinaparkiet van 91 punten.

Open klasse vogels: Dit zijn vogels zonder vaste voetring of overjarige vogels of vogels die aangekocht zijn. Voor deze prijs dingen alle openklasse vogels in alle hoofdgroepen mee. Dhr. A.Smit kampioen met een Bruinborst rietvink wildkleur van 91 punten.

Dan zijn er nog enkele bondsmedailles te verdelen, deze worden beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De winnaars van deze edele metalen zijn geworden: Dhr. W.v.d.Enk met een agaat witte kanarie van 91 punten. Dhr. J.Boertjes met een spangle hemelsblauwe standaard grasparkiet van 92 punten. Dhr. J.B.Wibiër met een agapornis roseicollis lutino van 90 punten.

De aanmoedigingsbeker ging naar dhr. J.v.d.Heyden. Deze prijs kan alleen gewonnen worden door een inzender die voor de eerste keer mee doet en de hoogste punten heeft behaald onder de eerste inzenders.

Natuurlijk zijn er ook winnaars van diverse 2e en 3e prijzen maar dat zijn er teveel om hier op te gaan schrijven.

Als laatste is er nog de verenigingsprijs. Voor deze prijs tellen de 5 beste vogels mee van elke inzender. Zijn er voor het oog gelijke punten behaald door de inzenders dan wordt er verder in het lijstje gekeken om tot een winnaar te komen. Dhr. W.v.d.Enk kon zich de gelukkige winnaar noemen en werd daarmee winnaar van een zak kanariezaad van 20 kg. beschikbaar gesteld door van der Graaf De Molen te Dedemsvaart.

tt secretaris,

H.v.d.Hoek.