Artikelindex

TT Reglement voor de verdeling van de bekers en prijzen tijdens de tentoonstelling van 2019.

E.K.  = eigen kweek vogels
O.K.  = open klasse vogels.[aangekochte vogels of vogels zonder vaste voetring]
N.B.v.V.   = Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
    

Gevraagd worden:
Hfd.gr.   4.    Zangkanaries minimaal 10 – anders geen kampioen.
Hfd.gr.   5.    Kleurkanaries ongepigmenteerd, minimaal 10 vogels.
Hfd. gr.  6.    Kleurkanaries gepigmenteerd, minimaal 10 vogels.
Hfd. gr.  7.    Postuurkanaries, minimaal 10 vogels, anders bij Hfd. gr. 6 indelen.
Hfd. gr.  8.    Australische prachtvinken, papagaaiamadine soorten, lonchura soorten + bastaarden, minimaal 10 vogels.
Hfd. gr.  9.    Afrikaanse prachtvinken, kwartels, duiven en europese cultuurvogels, vruchten en insekteneters + bastaarden, minimaal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 8 indelen.
Hfd. gr.10.    Grasparkieten, minimaal 10 vogels.
Hfd. gr.11.    Grote parkieten en Agaporniden, minimaal 10 vogels en anders bij Hfd. gr. 10 indelen.
Jeugd.           Minimaal   5 vogels.
Open klasse.   Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van 91 is behaald.
Stellen.         Stellen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 5 stellen. Zijn er geen 5 stellen dan worden de vogels als enkelingen gezien.
Stammen.     Stammen worden gevraagd van elke soort. Minimaal 3 stammen. Zijn er geen 3 stammen dan worden de vogels als enkelingen gezien.


Kampioensbekers: Voor de hoogste vogel van elke groep met minimaal 91 punten. Voor stellen 180 punten. Voor stammen 360 punten.                    

Jeugdkampioen: Voor elke groep een kampioen, mits er 5 vogels per groep zijn ingezonden als hierboven genoemd.
Wisselbeker: Voor de hoogste kampioen eigen kweek. Bij gelijk aantal punten wordt geloot.

Bondskruis: Kampioen Kleurkanaries Gepigmenteerd, bij geen kampioen, naar volgende groep.        
                                  
Bondsmedailles: Bij nilet voldoende bondsmedailles voor elke groep, worden na loting de groepen ingedeeld door het bestuur. Voor op 1 na hoogste vogel van elke groep.

Bij gelijke punten wordt geloot. Niet voor open klasse.

Aanmoedigingsbeker: Voor een lid die voor de eerste keer vogels inzend en nog niet langer lid is dan 3 jaar. [toetredingsdatum N.B.v.V.] voor de hoogst gewaardeerde vogel E.K.
                               
Clubkampioen: Dit kampioenschap wordt bepaald door de 5 hoogst gewaardeerde vogels E.K. per inzender.   [probeer dus 5 vogels in te sturen.]     
                            
Aangewezen vogel: Dit is het kooinummer welke men opgeeft bij het inbrengen van de vogels. In deze kooi zit de vogel, die volgens de inzender het hoogste aantal punten krijgt, E.K. De vogel die het hoogste scoort, wordt beloond met een beker, 1 voor de jeugd en 1 voor de senioren. Bij gelijk aantal punten wordt geloot.

Vervangende vogel: Men mag een vogel vervangen in dezelfde groep, mits dezelfde soort.

Prijstoekenning: Als de kampioen 91 punten heeft, moet de 1e Prijs 90 punten halen en de 2e prijs 89 punten.
Prijzen:           Per inzender zijn maximaal één 1e + één 2e prijs aan bekers te winnen, dit geldt zowel voor E.K. als O.K. Bij prijzen in meerdere hoofdgroepen wordt voor de éérste {1e + 2e prijs}, de hele geldwaarde uitgekeerd.  {voor meerdere prijzen ¼ geldwaarde van de beker + vermelding op de beker}.

Open klasse: Altijd een kampioen, mits er een punten aantal van 91 is behaald. 
                            Geen aanspraak op de wisselbeker.
                            Geen aanspraak op de aanmoedigingsbeker.
                            Geen aanspraak op de bondsmedailles.
                            Wel ¼ geldwaarde van de beker + vermelding op de beker.

Opmerking:  In plaats van bekers kan ook geld worden gevraagd, maximaal voor één 1e en 2e  prijs in elke hoofdgroep de geldwaarde van de beker, de rest ¼ geldwaarde van de beker. Dit moet men aankruisen op het inschrijfformulier. Kruist men niks aan dan geldt automatisch Ere-metaal.
                            
Verkoopklasse:   Vogels voor de verkoop moeten volgens  het vraagprogramma ingebracht worden. Voorbeeld;    
                            Zebravinken mogen alleen ingebracht worden met ringen van de laatste twee broedjaren. De te koop aangeboden vogels moeten in een tt kooi als enkeling of per stel ingebracht worden. Ook duidelijk aangeven wat u te koop aanbiedt. Voorbeeld; de kleurslag  of soort van de vogel en aangeven als het gaat om een man of pop. Tevens de verkoopwaarde van de vogels duidelijk aangeven. de vogels  moeten worden ingezonden via het inschrijfformulier; verkoopklasse.  

Inschrijving: Alle leden mogen vogels inschrijven voor de verkoopklasse. Het inschrijven van vogels voor de verkoop kan tijdens de t.t. Inschrijfformulieren en stickers zijn in de t.t. ruimte aanwezig. Er mogen per inzender maximaal 10 vogels  worden ingezonden, maximaal 5 kooien per inzender en maximaal 2 vogels per kooi.
 

Provisie:          5 %  van elke vogel die verkocht wordt. Indien een vogel verkocht is, mag deze worden vervangen door een andere vogel binnen de regels van het vraagprogramma. Wordt deze vogel ook verkocht, dan geldt ook voor deze vogel dat 5% van de verkoopwaarde toekomt aan v.v. de “Gieteling”. Het verkoopbedrag vermindert met 5% provisie, zal zo spoedig mogelijk aan u worden uitbetaald via het door u opgegeven bank of giro nummer.

Waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.

Het bestuur van v.v. de "Gieteling".