Artikelindex

 

 

 Show 2013.

Tijdens de keuring van de vogels.

CIMG6980.JPG - 290.55 kb

Middagpauze.

CIMG6982.JPG - 337.76 kb

Voorafgaand aan de opening van de onderlinge vogelshow van 07-11-2013 is er eerst nog even aandacht voor 2 jubilarissen.

Voorzitter Hans Gielen feliciteert Jubilaris Jan Ringenier die al 25 jaar in het bestuur zit en het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Denk maar eens aan de mooie showkooitjes die er elk jaar weer staan tijdens de show. En Jubilaris Jan Jut die alweer 40 jaar lid is van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide heren werden in het zonnetje gezet door Ton Koenen, secretaris en afgevaardigde van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide jubilarissen kregen een mooie bondsspeld opgespeld. Voor Jubilaris Jan Ringenier was dit de hoogste onderscheiding die de bond beschikbaar heeft. Namelijk “lid van waardering”, behorend bij zijn lange bestuursperiode. Beide jubilarissen kregen als afsluiter ook nog een mooie bos bloemen.

CIMG6990.JPG - 289.25 kb

Ook dhr. Jan Jut werd in het zonnetje gezet door dhr. Ton Koenen wegens zijn 40 jarig lidmaatschap.

CIMG6992.JPG - 300.36 kb

Groepsfoto van de kampioenen.

Van links naar Rechts: J.T.M. Gielen, (zie de blauwe mouw van zijn trui. Per abuis is hij niet compleet op de foto gekomen).

J. Boertjes, C.J. Ehlers, J. v.d. Heyden, W. Wibiër, A. Smit met één van zijn kinderen en dhr. Koenen van de NBvV.

Gehurkt voor de groep W. v.d. Enk met de clubkampioen, een zak vogelzaad beschikbaar gesteld door van der Graaf "De Molen".

CIMG7016.JPG - 310.62 kb

De jubilerende leden ook nog even samen op de foto.

Van links naar Rechts: Dhr. Koenen, Jan Jut, Jan Ringenier en Voorzitter J.T.M. Gielen.

CIMG7021.JPG - 297.61 kb

De te winnen prijzen.

CIMG7063.JPG - 304.14 kb

Een foto gemaakt tijdens de openingsuren van de show.

CIMG7068.JPG - 324.57 kb