Artikelindex

 

Het fotoverslag van het 50 jarig jubileum van onze vereniging.

Het begint in de middag bij de gehouden receptie en loopt door naar de feestelijke avond voor de leden.

 

De foto's zijn gemaakt door: H.v.d.Hoek.  Tekst verslag boven de foto's J. Wibiër.

 


Jubileum Vogelvereniging “De Gieteling”


Op zaterdag 04 maart 2017 vierde de Vogelvereniging “De Gieteling” haar 50 jarig bestaan. Hierbij werd stil gestaan met een door de vereniging georganiseerde receptie. Deze goed bezochte receptie werd gehouden in het clubgbouw van de duivenvereniging te Dedemsvaart. Meerdere afgevaardigden van verschillende vogelverenigingen uit de omgeving waren aanwezig. Nadat de voorzitter, Willem Wibiër, het welkomstwoord had gehouden werd het jubilerende lid, dhr. J.B. Wibër, gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Namens de Vogelvereniging “De Gieteling” kreeg dhr. J.B. Wibiër een oorkonde van “Lid van Verdienste”. Deze eer kreeg dhr. J.B. Wibiër voor zijn inzet binnen de vereniging. Daarna werd dhr. J.B. Wibiër door dhr. L. Zandman, namens het district Overijssel van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gehuldigd voor het 50 jarig lidmaatschap. Dhr. J.B. Wibiër kreeg hiervoor het bijbehorende speldje van de Bond opgespeld. Hierna feliciteerde dhr. L. Zandman het bestuur van de Vogelvereniging de Gieteling voor het 50 jarig bestaan en overhandigde hij enkele mooie cadeaus. Na deze plechtigheid kreeg wethouder D. Prinsse het woord namens het gemeentebestuur van de gemeente Hardenberg. Hij feliciteerde de jubilaris met zijn 50 jarig lidmaatschap en de vereniging met het en 50 jarig bestaan. Dhr. D. Prinsse stelde dat meer mensen zich fanatiek bezig zouden moeten houden met de vogelhobby. Volgens dhr. D Prinsse zou dat nog wel eens veel echtscheidingen kunnen voorkomen omdat de man het grootste gedeelte van zijn tijd in het vogelhok zit en daarom geen tijd heeft om ruzie met de vrouw te maken. Ook dhr. H. Hamhuis kreeg het woord en feliciteerde de jubilaris en de vereniging namens het bestuur van het Rayon Regge en Vechtstreek. Daarna werd de receptie voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.

Vogelvereniging “De Gieteling” kan terugkijken op een geslaagde middag. 's Avonds werd dit alles nog eens dunnetjes over gedaan middels een gezellige feestavond voor de leden.

 

 

De receptie wordt geopend met een welkomstwoord door de Voorzitter W. Wibiër.

Dhr. J. B. Wibiër, lid van het eerste uur, wordt gehuldigd. 

(50 jaar lid van onze vereniging.)

Waardering als lid van verdienste valt dhr. J.B. Wibiër ten deel.

(Voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.)

De Jubilaris wordt ook gefeliciteerd door dhr. L. Zandman, namens het district Overijssel van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Een prachtig speldje voor ons lid van verdienste wordt opgespeld.

 

 Dhr. L. Zandman, namens het district Overijssel van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, brengt de felicitaties over aan de vereniging voor het 50 jarig bestaan.

En hij komt niet met lege handen.

De vereniging heeft voor deze spreker een bloemetje in de aanbieding.

Ook voor onze Jubilaris en zijn dierbare vrouw is er een bloemetje.

 

De vereniging wordt toegesproken en gefeliciteerd door de wethouder van de Gemeente, Douwe Prinsse.

 Ook de Jubilaris wordt even gefeliciteerd door Wethouder Douwe Prinsse.

 

Daarna wordt het Bestuur en de vereniging toegesproken en gefeliciteerd door H. Hamhuis, Rayon Regge en Vechtstreek.

 Hierna volgen de felicitaties van oud bekenden en omringende verenigingen.

 

Na dit officiële gedeelte een impressie van de verdere middag en avond.

 

De Jubilaris wordt nog even geïntervieuwd door dedemsvaartinbeeld.

 

Ondertussen gaat het interview nog even door.

 

Wethouder Douwe Prinsse gaat er van tussen.

 

De gezellige avond kan beginnen. Het eten ziet er best goed uit.

Uiteraard was de eer om als eerste op te scheppen voor de Jubilaris J.B. Wibiër.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur had ook nog voor wat oud hollandse spelletjes gezorgd.

 

Naar mijn idee kan er terug worden gekeken op een mooie middag en een mooie gezellige avond met als toegift het heerlijke buffet.

 

Ook was er de nodige aandacht van de plaatselijke pers:

 

Dedemsvaarste Courant:  https://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/484303/jarige-vogelclub-eert-man-van-eerste-uur.html 

 

De Toren Hardenberg:  http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Johan_Wibi_r_kan_niet_zonder_zijn_vogels_134582#.WL0aTuR-s6Y

 

De Stentor:  (Kan ik niet terugvinden).

 

Dedemsvaart in Vogelvlucht foto en filmmateriaalhttp://www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl/news/headline/2726/vogelvereniging-de-gieteling-viert-50-jarig-bestaan.html

 

Dedemsvaart in Beeld foto's:  

https://photos.google.com/share/AF1QipPb2vQF10WY0baPbY_6Wq18pJ-pykuO739VAkNFrOrnIBc45n5aEMJohDGPO28XOA?key=bkRBM2dORnN1TzdTeVVEMG55dWlvR3k4RlQ1UjVB

Filmmateriaal:

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">